Αυτός ο οδηγός απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, υπεύθυνους μάρκετινγκ ή σε μελλοντικούς επιχειρηματίες ηλεκτρονικού καταστήματος (e-commerce).

Θα σας δώσει σημαντικές πληροφορίες και σωστές πρακτικές για την καλύτερη δυνατή σχεδίαση και προβολή του ηλεκτρονικού καταστήματός σας στην Κύπρο.

Σκοπός του οδηγού αυτού είναι:

  • Να βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων των       προϊόντων σας
  • Να βελτιστοποιήσει την προβολή του καταστήματός σας στις μηχανές αναζήτησης
  • Να βελτιστοποιήσει την προβολή του καταστήματός στα κοινωνικά δίκτυα και σε άλλα διαδικτυακά κανάλια
  • Να αυξήσει την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας
  • Να βελτιστοποιήσει ή να διορθώσει όλα τα σημαντικά σημεία που αφορούν την εικόνα και τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού σας καταστήματος
ebook_ecom2x.png